Войтович Олеся Петрівна

Публікації

Публікації

Лужецький В.А., Войтович О. П., Шулятицька О. О. Метод автентифікації у бездротових мережах на основі моделі довіри // Наукоемкие технологии в инфокоммуникициях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба : монография / под общей редакцией В. М. Безрука, В. В. Баранника. - Х. : Издательство "Лидер", 2017. - С. 500-515. 

Дудатьєв А. В., Войтович О. П. Інформаційна безпека соціотехнічних систем: Модель інформаційного впливу // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2017. - № 38 - C. 16 - 21

Войтович О. П., Гурський М. В., Куперштейн Л. М., Сніговий Д. С. Засіб моніторингу для операційної системи Android // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №3 (249). -2017. - C. 236-241.

Dudatyev A. V. , Voitovych O. P. Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційоною безпекою // Радіоелектроніка, інформатика, управління - 2017 - № 1  - С. 107-114. DOI:10.15588/1607-3274-2017-1-13 101323-213838-1-SM-1 (997,74kb)

Voitovych O. P. The Authentication Method In Wireless Sensor Network Based On Trust Model / Voitovych O. P., Shulyatitska O., Malyushytskyy V., Kupershtein L.M. // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), pp. 993-997.

Voitovych O. P. Investigation of Simple Denial-of-Service Attacks / Voitovych O. P., Baryshev Y.V., Kupershtein L.M., Kolibabchuk E.I.// Third International IEEE Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PICS&T’2016, Kharkiv, Ukraine, pp. 1-4.

Voitovych O., Holovenko V. Research of social networks as a source of information in warfare : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 111-119. ISBN: 978-83-65182-51-7

Voitovych O., Shulyatitska O., Malyushytskyy V. Simulation and security of sensor networks : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 367-373. ISBN: 978-83-65182-51-7

Voitovych O. P. SQL injection prevention system / O. P. Voitovych, O. S. Yuvkovetskyi, L. M. Kupershtein // 2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo),  2016 - P: 1-4, DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739642

Neural network approach in the stroke diagnosis / L.Kupershtein, T. Martyniuk, O. Voitovych, M. Krentsin. // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). – 2016. – P. 138–141. DOI: 10.1109/DSMP.2016.7583525

Voytovych O. P. Denial-of- Service attacks investigation / Voytovych O. P., Kolibabchuk E. I., Kupershtain L. M. // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №3. -2016. - C. 129-133.

Войтович О. П. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів / О. П. Войтович, В. О. Вітюк, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2013. - № 3. - С. 4-9. pdf (123,19kb)

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, - № 27, - Том 2, - 2013. - С. 15-20. pdf (206,42kb)

Дудатьєв А. В., Дудатьєв І. А., Войтович О. П. Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах конфліктів// Вісник інженерної академії України, - № 2, - 2010. - С. 83-88

Дудатьєв А. В., Колесник І. С., Войтович О. П. Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства // Системи обробки інформації, - № 3(84). - 2010. - С.182-183

Поджаренко В. О., Кулаков П. І., Кучерук В. Ю., Севастьянов В.М., Войтович О. П. Визначення необхідної точності вимірювань контрольованих параметрів // Вісник інженерної академії України, - № 3-4, - 2008. - С. 259-263

Кучерук В. Ю., Дудатьев І. А., Войтович О. П. Діагностування електромоторів в реальному часі // Радіоелектронні і комп'ютерні системи, 2008. - № 1(28) - С. 20-24 pdf (275,59kb)

Дудатьев А. В., Баришев Ю. В., Войтович О. П. Метод оцінювання безпеки інформаційних ресурсів підприємства на основі аналізу вразливостей // Вісник Хмельницького національного університету, - № 4, - 2008. - С.78-83

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Войтович О. П. Вибір оптимальних характеристик сенсору кутової швидкості // Вісник інженерної академії України, - № 2-3, - 2006. - С. 46-50

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Войтович О. П. Метрологічні характеристики сенсорів кутової швидкості //Вісник інженерної академії України, - № 2-3, - 2006. - С. 46-50

Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Войтович О. П. Оцінка достовірності моделі системи для повірки тахометрів // Вісник Державного університету „Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка". - 2005 - № 530. - С.110-115.

Войтович О.П. Метод діагностування вентильних двигунів на основі нейронечітких систем // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - №4. - Ч.1, Т.1. (68) - С. 222-225.

Поджаренко В. О., КучерукВ. Ю., Войтович О. П. Вейвлет-діагностування електричних машин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - №2. - С. 5-11

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Поджаренко А.В. Дослідження характеристик сенсора кутової швидкості // Вісник Технологічного університету Поділля . - 2003. - №3. - Т.2. - С. 129-133.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю. Войтович О.П., Поджаренко А.В. Оцінка метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -2003.-№ 6. - С. 117-122.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Контроль якості електромоторів при їх випробовуваннях // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - №4. - С. 5-12.

Кучерук В., Войтович О., Поджаренко А. Вплив внутрішніх параметрів електромотора на його вихідні характеристики // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", - 2003. - №476. - С. 10-17.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Принципи побудови системи діагностування стану електричних машин за допомогою нечітких алгоритмів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2002. - №3. - Том 2. - С. 41-45.

Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет „Львівська політехніка"). - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка". - 2001. - №58. - С. 138 -142.

Основні тези

Войтович О. П. Дослідження та аналіз трафіка для виявлення аномалій //Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: V міжнародна науково-практична конференція 3-5 листопада 2016 р., : тези доповідей / Войтович О. П., Хомін Д. С. - Чернівці: «Місто», 2016. - С. 222.

Voytovych O. P. Denial-of-service attacks investigation / Voytovych O. P., Kolibabchuk E. I.   // Тези доповідей П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С. 74-76.

Voytovych O. P. SQL injection prevetion system / Voytovych O. P., Yuvkovetskyi O.S.   // Тези доповідей П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С. 82-84.

Voytovych O. P. Denial-of-service attack research / Voytovych O. P., Kolibabchuk E. I.   // Матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» м. Івано-Франківськ - Яремче, 23-28 травня 2016 року. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2016. - С. 111-112.

Войтович О. П. Виявлення та ідентифікація DDoS-атак // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Фесенко А. І. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.159-161.

Войтович О. П. Автоматизація фаззінгу // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Шашков Р. В. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.161-163

Войтович О. П. Класифікація вразливостей Web-ресурсів // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Ювковецький О. І. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.163-165

Войтович О. П. Про особливості маршрутизації в системах захисту інформації на основі сенсорних мереж//Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р. / О. П. Войтович, Д. С. Пшеченко - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.206-207

Войтович О. П. Віддалена автентифікація користувачів за допомогою QR-коду // Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р. / О. П. Войтович, Р. О. Коломієць - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.208-210

Войтович О. П. Засіб стеганографічної передачі даних по протоколу RTP //Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р./ О. П. Войтович, Р. Є. Ніколюк  - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.211-212

Войтович О. П. Дослідження вразливостей компонентів споживацької електроніки // Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р./ О. П. Войтович, М. О. Губрій, Р. В. Шашков - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С. 213-215

Войтович О. П. Метод маршрутизації у бездротових сенсорних мережах //Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: IV міжнародна науково-практична конференція 23-25 жовтня 2014 р., : тези доповідей / Войтович О. П., Пшеченко Д. С. - Чернівці: «Місто», 2014. - С. 145.

Войтович О. П. Про особливості дослідження комп'ютерних інцидентів на підприємствах // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 145-148 с

Войтович О. П., Каплун В. А., Вітюк В. О. Блокування роботи клавіатурних шпигунів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 177-179 с.

Войтович О. П., Карпенко Р. А., Сергеєв С. Л. Програмний засіб дослідження комп'ютерних інцидентів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 195-198 с.

Войтович О. П., Коломієць Р. О. Автентифікація віддалених користувачів за допомогою QR-коду // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 199-202 с.

Войтович О. П., Ніколюк Р. Є. Вбудовування прихованої інформації в поля мережевих протоколів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 203-205 с.

Войтович О. П., Вітюк В.О. Дослідження програмних продуктів на недокументовані функції // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: III міжнародна науково-практична конференція 24-26 жовтня 2013 р., : тези доповідей. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 256.

Войтович О. П. Особливості розслідування комп’ютерних інцидентів на підприємствах // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції. М. Вінниця, 29-31 травня  2012 року. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – С.177-178.

Войтович О. П., Терентьєв О. С. Комплексна система безпеки з використанням оптоелектронних систем // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС 2012». Збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції , м. Вінниця,  1 - 4 жовтня 2012 року. – Вінниця: Вид-во ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. – С. 36

Войтович О. П. Визначення достовірності прийняття рішень в системах захисту інформації / О. П. Войтович // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 143-144.

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах технічного захисту інформації / О.П. Войтович // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ВКДТС-2011: міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 жовтня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 49.

Войтович О. П. Система захисту електронних платежів на основі протоколу IPSec / О. П. Войтович, О. А. Губернаторов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 145-146.

Войтович О. П. Стеганографічний захист ключової інформації / О. П. Войтович, П. В. Козлюк, А. І. Гладьо // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 104-105.

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. М. Вінниця, 19-21 травня 2010 року. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - С.259.

Дудатьєв А. В., Войтович О. П. Оцінювання та забезпечення інформаційної безпеки в умовах виникнення конфлікту // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 року. - Вінниця: ВНТУ, С. 56.

Войтович О.П., Мяснянкин В. В. Система безпеки підприємства на базі бездротових мереж// Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2009). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2009. - С.12

Дудатьев А. В., Войтович О. П., Баришев Ю.В. Логико-вероятностная модель для оценивания систем защиты информации // Материалы III международной научно-технической конференции "Инфокрммуникацион-ные технологии в науке, производстве, образовании". - Ставрополь, 2008. - С.137-141

Дудатьев А. В. Войтович О. П. Проектування систем безпеки інформаційних ресурсів підприємства // Тези доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - С. 75-76.

Поджаренко В. О., Кулаков П. І. Войтович О. П. Дослідження метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2006). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2006. - С.83-84.

Кучерук В. Ю., Войтович О. П. Рання діагностика електромоторів в реальному часі // Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції "Контроль і управління в складних системах. (КУСС-2006)". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - С. 107.

Войтович О.П. Сенсор кутової швидкості // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції "Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2005»". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2005. - С. 206.

Войтович О. Діагностика параметрів електромоторів в реальному масштабі часу // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПРТП-2005). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2005. - С.93.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Севастьянов В.М. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції "Контроль і управління в складних системах. (КУСС-2001)". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. - С. 107.

V. Podzharenko, V. Kuharchuk, V. Kycheruk, M. Bilynska, O. Voytovych The analysis of dynamic properties of tachometer converters // Proc. International conference on modeling & simulation (MS'2001 - Lviv). - Lviv (Ukraine), 2001. - Р. 57-62.

Монографії

Поджаренко В. О. Система діагностування безконтактних електромеханічнихперетворювачів на основі нейронечітких методів. Монографія / Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Войтович О. П. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 156 с.

Поджаренко В. О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом / Поджаренко В. О., Кулаков П.І., Кучерук В. Ю., Войтович О. П., Поджаренко А. В.  - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 154 с.