Офіційний сайт Войтович Олесі Петрівни
Войтович Олеся Петрівна

Публікації

Web of Science D-9443-2018

Scopus Author ID: 57191865911

Академія Google

Публікації

Монографії

Лужецький В.А., Войтович О. П., Шулятицька О. О. Метод автентифікації у бездротових мережах на основі моделі довіри // Наукоемкие технологии в инфокоммуникициях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба : монография / под общей редакцией В. М. Безрука, В. В. Баранника. - Х. : Издательство "Лидер", 2017. - С. 500-515. 

Voitovych O., Holovenko V. Research of social networks as a source of information in warfare : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 111-119. ISBN: 978-83-65182-51-7

Voitovych O., Shulyatitska O., Malyushytskyy V. Simulation and security of sensor networks : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 367-373. ISBN: 978-83-65182-51-7

Поджаренко В. О. Система діагностування безконтактних електромеханічнихперетворювачів на основі нейронечітких методів. Монографія / Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Войтович О. П. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 156 с.

Поджаренко В. О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом / Поджаренко В. О., Кулаков П.І., Кучерук В. Ю., Войтович О. П., Поджаренко А. В.  - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 154 с.

 

Web of Science

Dudatyev A. V. , Voitovych O. P. Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційоною безпекою // Радіоелектроніка, інформатика, управління - 2017 - № 1  - С. 107-114. DOI:10.15588/1607-3274-2017-1-13 101323-213838-1-SM-1(997,74kb)

Scopus

O. Voitovych, L. Kupershtein, O. Shulyatitska and V. Malyushytskyy, "The authentication method in wireless sensor network based on trust model" 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kyiv, Ukraine, 2017, pp. 993-997.
doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100398

Voitovych O. P. Investigation of Simple Denial-of-Service Attacks / Voitovych O. P., Baryshev Y.V., Kupershtein L.M., Kolibabchuk E.I.// Third International IEEE Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PICS&T’2016, Kharkiv, Ukraine, pp. 1-4.

Voitovych O. P. SQL injection prevention system / O. P. Voitovych, O. S. Yuvkovetskyi, L. M. Kupershtein // 2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo),  2016 - P: 1-4, DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739642

Neural network approach in the stroke diagnosis / L.Kupershtein, T. Martyniuk, O. Voitovych, M. Krentsin. // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). – 2016. – P. 138–141. DOI: 10.1109/DSMP.2016.7583525

Статті

Войтович О.П., Дудатьєв А.В., Головенько В.О. Модель та засіб для виявлення фейкових облікових записів у соціальних мережах // Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Частина 1 – 2018. – № 1 Том 29 (68). – С. 112 – 119.

Kupershtein L. M. The database-oriented approach to data protection in Android operation system / Kupershtein L. M., Voytovych O. P., Procopcuk S.O., Kaplun V.A. // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №1. -2018. - C. 18-22.

Дудатьєв А. В., Войтович О. П. Інформаційна безпека соціотехнічних систем: Модель інформаційного впливу // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2017. - № 38 - C. 16 - 21

Войтович О. П., Гурський М. В., Куперштейн Л. М., Сніговий Д. С. Засіб моніторингу для операційної системи Android // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №3 (249). -2017. - C. 236-241.

Voytovych O. P. Denial-of- Service attacks investigation / Voytovych O. P., Kolibabchuk E. I., Kupershtain L. M. // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №3. -2016. - C. 129-133

Войтович О. П. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів / О. П. Войтович, В. О. Вітюк, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2013. - № 3. - С. 4-9. pdf (123,19kb)

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, - № 27, - Том 2, - 2013. - С. 15-20. pdf (206,42kb)

Дудатьєв А. В., Дудатьєв І. А., Войтович О. П. Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах конфліктів// Вісник інженерної академії України, - № 2, - 2010. - С. 83-88

Дудатьєв А. В., Колесник І. С., Войтович О. П. Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства // Системи обробки інформації, - № 3(84). - 2010. - С.182-183

Поджаренко В. О., Кулаков П. І., Кучерук В. Ю., Севастьянов В.М., Войтович О. П. Визначення необхідної точності вимірювань контрольованих параметрів // Вісник інженерної академії України, - № 3-4, - 2008. - С. 259-263

Кучерук В. Ю., Дудатьев І. А., Войтович О. П. Діагностування електромоторів в реальному часі // Радіоелектронні і комп'ютерні системи, 2008. - № 1(28) - С. 20-24 pdf (275,59kb)

Дудатьев А. В., Баришев Ю. В., Войтович О. П. Метод оцінювання безпеки інформаційних ресурсів підприємства на основі аналізу вразливостей // Вісник Хмельницького національного університету, - № 4, - 2008. - С.78-83

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Войтович О. П. Вибір оптимальних характеристик сенсору кутової швидкості // Вісник інженерної академії України, - № 2-3, - 2006. - С. 46-50

Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Войтович О. П. Метрологічні характеристики сенсорів кутової швидкості //Вісник інженерної академії України, - № 2-3, - 2006. - С. 46-50

Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Войтович О. П. Оцінка достовірності моделі системи для повірки тахометрів // Вісник Державного університету „Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка". - 2005 - № 530. - С.110-115.

Войтович О.П. Метод діагностування вентильних двигунів на основі нейронечітких систем // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - №4. - Ч.1, Т.1. (68) - С. 222-225.

Поджаренко В. О., КучерукВ. Ю., Войтович О. П. Вейвлет-діагностування електричних машин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - №2. - С. 5-11

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Поджаренко А.В. Дослідження характеристик сенсора кутової швидкості // Вісник Технологічного університету Поділля . - 2003. - №3. - Т.2. - С. 129-133.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю. Войтович О.П., Поджаренко А.В. Оцінка метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -2003.-№ 6. - С. 117-122.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Контроль якості електромоторів при їх випробовуваннях // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - №4. - С. 5-12.

Кучерук В., Войтович О., Поджаренко А. Вплив внутрішніх параметрів електромотора на його вихідні характеристики // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", - 2003. - №476. - С. 10-17.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Принципи побудови системи діагностування стану електричних машин за допомогою нечітких алгоритмів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2002. - №3. - Том 2. - С. 41-45.

Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет „Львівська політехніка"). - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка". - 2001. - №58. - С. 138 -142.

Основні тези

Voitovych O.P. System of the SQL injection prevention /Voitovych O.P., Kupershtein L.M., Ostapenko A.V., Yuvkovetskyi O.S. //Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 45-47.

Войтович О.П. Система моніторингу та аудиту безпеки в ОС ANDROID /Войтович О.П., Гурський М.В. //Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 54-57.

Войтович О.П. Дослідженння безпеки системи розумного будинку / Войтович О.П., Вишньовський В.В., Савченко К.В //Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 67-70.

Войтович О.П. Дослідженння методів аналізу соціальних мереж як середовища інформаційних війн / Войтович О. П., Буда А. Г., Головенько В. О. //Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 67-70.

Voitovych O. The authentication method in wireless sensor network based on neighbor trust model/ Voitovych O.,  Shulyatitska O. // "Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р. - Івано-Франкіськ: п. Голіней О. М., 2017 - С. 212-215

Куперштейн Л. Оцінка ризиків інформаційної безпеки в мережах Wi-Fi на основі апарату нечіткої логіки/Куперштейн Л., Татарчук А., Войтович О., Ратніков Н. // "Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р. - Івано-Франкіськ: п. Голіней О. М., 2017 - C. 224-227

Войтович О. Семантичний аналіз великих даних в задачах кібербезпеки / Войтович О., Островська В. // "Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р. - Івано-Франкіськ: п. Голіней О. М., 2017 - C. 256-259

Войтович О. П. Дослідження та аналіз трафіка для виявлення аномалій //Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: V міжнародна науково-практична конференція 3-5 листопада 2016 р., : тези доповідей / Войтович О. П., Хомін Д. С. - Чернівці: «Місто», 2016. - С. 222.

Voitovych O. P. Denial-of-service attacks investigation / Voitovych O. P., Kolibabchuk E. I.   // Тези доповідей П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С. 74-76.

Voitovych O. P. SQL injection prevetion system / Voitovych O. P., Yuvkovetskyi O.S.   // Тези доповідей П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С. 82-84.

Voitovych O. P. Denial-of-service attack research / Voitovych O. P., Kolibabchuk E. I.   // Матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» м. Івано-Франківськ - Яремче, 23-28 травня 2016 року. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2016. - С. 111-112.

Войтович О. П. Виявлення та ідентифікація DDoS-атак // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Фесенко А. І. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.159-161.

Войтович О. П. Автоматизація фаззінгу // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Шашков Р. В. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.161-163

Войтович О. П. Класифікація вразливостей Web-ресурсів // Тези доповідей Пятої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м.  Івано-Франківськ - Вінниця, Україна 27-29 травня 2015 р. / Войтович О. П., Ювковецький О. І. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. -  С.163-165

Войтович О. П. Про особливості маршрутизації в системах захисту інформації на основі сенсорних мереж//Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р. / О. П. Войтович, Д. С. Пшеченко - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.206-207

Войтович О. П. Віддалена автентифікація користувачів за допомогою QR-коду // Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р. / О. П. Войтович, Р. О. Коломієць - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.208-210

Войтович О. П. Засіб стеганографічної передачі даних по протоколу RTP //Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р./ О. П. Войтович, Р. Є. Ніколюк  - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С.211-212

Войтович О. П. Дослідження вразливостей компонентів споживацької електроніки // Тези доповідей Четвертої Міжнародної наук.-практ. конференції "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" м. Вінниця, Україна 28-30 травня 2014 р./ О. П. Войтович, М. О. Губрій, Р. В. Шашков - Вінниця: ВНТУ, 2014. -  С. 213-215

Войтович О. П. Метод маршрутизації у бездротових сенсорних мережах //Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: IV міжнародна науково-практична конференція 23-25 жовтня 2014 р., : тези доповідей / Войтович О. П., Пшеченко Д. С. - Чернівці: «Місто», 2014. - С. 145.

Войтович О. П. Про особливості дослідження комп'ютерних інцидентів на підприємствах // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 145-148 с

Войтович О. П., Каплун В. А., Вітюк В. О. Блокування роботи клавіатурних шпигунів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 177-179 с.

Войтович О. П., Карпенко Р. А., Сергеєв С. Л. Програмний засіб дослідження комп'ютерних інцидентів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 195-198 с.

Войтович О. П., Коломієць Р. О. Автентифікація віддалених користувачів за допомогою QR-коду // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 199-202 с.

Войтович О. П., Ніколюк Р. Є. Вбудовування прихованої інформації в поля мережевих протоколів // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 203-205 с.

Войтович О. П., Вітюк В.О. Дослідження програмних продуктів на недокументовані функції // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: III міжнародна науково-практична конференція 24-26 жовтня 2013 р., : тези доповідей. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 256.

Войтович О. П. Особливості розслідування комп’ютерних інцидентів на підприємствах // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції. М. Вінниця, 29-31 травня  2012 року. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – С.177-178.

Войтович О. П., Терентьєв О. С. Комплексна система безпеки з використанням оптоелектронних систем // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС 2012». Збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції , м. Вінниця,  1 - 4 жовтня 2012 року. – Вінниця: Вид-во ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. – С. 36

Войтович О. П. Визначення достовірності прийняття рішень в системах захисту інформації / О. П. Войтович // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 143-144.

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах технічного захисту інформації / О.П. Войтович // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ВКДТС-2011: міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 жовтня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 49.

Войтович О. П. Система захисту електронних платежів на основі протоколу IPSec / О. П. Войтович, О. А. Губернаторов // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 145-146.

Войтович О. П. Стеганографічний захист ключової інформації / О. П. Войтович, П. В. Козлюк, А. І. Гладьо // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011 р.: тези доп., - Вінниця, 2011. - С. 104-105.

Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. М. Вінниця, 19-21 травня 2010 року. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - С.259.

Дудатьєв А. В., Войтович О. П. Оцінювання та забезпечення інформаційної безпеки в умовах виникнення конфлікту // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 року. - Вінниця: ВНТУ, С. 56.

Войтович О.П., Мяснянкин В. В. Система безпеки підприємства на базі бездротових мереж// Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2009). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2009. - С.12

Дудатьев А. В., Войтович О. П., Баришев Ю.В. Логико-вероятностная модель для оценивания систем защиты информации // Материалы III международной научно-технической конференции "Инфокрммуникацион-ные технологии в науке, производстве, образовании". - Ставрополь, 2008. - С.137-141

Дудатьев А. В. Войтович О. П. Проектування систем безпеки інформаційних ресурсів підприємства // Тези доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - С. 75-76.

Поджаренко В. О., Кулаков П. І. Войтович О. П. Дослідження метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2006). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2006. - С.83-84.

Кучерук В. Ю., Войтович О. П. Рання діагностика електромоторів в реальному часі // Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції "Контроль і управління в складних системах. (КУСС-2006)". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - С. 107.

Войтович О.П. Сенсор кутової швидкості // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції "Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2005»". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2005. - С. 206.

Войтович О. Діагностика параметрів електромоторів в реальному масштабі часу // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПРТП-2005). - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2005. - С.93.

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Севастьянов В.М. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції "Контроль і управління в складних системах. (КУСС-2001)". - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. - С. 107.

V. Podzharenko, V. Kuharchuk, V. Kycheruk, M. Bilynska, O. Voytovych The analysis of dynamic properties of tachometer converters // Proc. International conference on modeling & simulation (MS'2001 - Lviv). - Lviv (Ukraine), 2001. - Р. 57-62.