Войтович Олеся Петрівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (6)

1. Лужецький В.А., Войтович О. П., Шулятицька О. О. Метод автентифікації у бездротових мережах на основі моделі довіри // Наукоемкие технологии в инфокоммуникициях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба : монография / под общей редакцией В. М. Безрука, В. В. Баранника. - Х. : Издательство "Лидер", 2017. - С. 500-515.
2. Voitovych O., Shulyatitska O., Malyushytskyy V. Simulation and security of sensor networks : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 367-373. ISBN: 978-83-65182-51-7
3. Voitovych O., Holovenko V. Research of social networks as a source of information in warfare : Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016 – C. 111-119. ISBN: 978-83-65182-51-7
4. Поджаренко В. О. Система діагностування безконтактних електромеханічнихперетворювачів на основі нейронечітких методів. Монографія / Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Войтович О. П. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 156 с.
5. Поджаренко В. О. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом / Поджаренко В. О., Кулаков П.І., Кучерук В. Ю., Войтович О. П., Поджаренко А. В. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 154 с.
6. Поджаренко В.О., Кулаков П.І., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Пристрої вимірювання та контролю електричних машин з газомагнітним підвісом. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 154 с.

Навчальні посібники (1)

1. Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст] : навчальний посібник / В. О. Поджаренко, П. І.Кулаков, О. Г. Ігнатенко, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 151 с.

Патенти (2)

1. Пат. 71265 A UA, МПК G01P 21/00. Установка для перевірки тахометрів [Текст] / В. О. Поджаренко, В. Ю. Кучерук, В. М. Севастьянов, О. П. Войтович (Україна). - № 20031211553 ; заявл. 15.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
2. Пат. 57333 A UA, МПК G01P 3/42. Сенсор кутової швидкості [Текст] / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, В. Ю. Кучерук, О. П. Войтович (Україна). – № 2002086939 ; заявл. 23.08.2002 ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. – 5 с. : кресл.

Статті (38)

1. Дудатьєв А. В., Войтович О. П., Миронюк В. В. Інформаційно-аналітичні центри в управлінні інформаційною безпекою держави // Вісник Хмельницького національного університету. - Т1.-2020 - С105-109
2. Kupershtein, L. M., Martyniuk, T. B., Voitovych, O. P., Kulchytskyi, B. V., Kozhemiako, A. V., Sawicki, D., & Kalimoldayev, M. (2019, November). DDoS-attack detection using artificial neural networks in Matlab. In Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 (Vol. 11176, p. 111761S). International Society for Optics and Photonics. http://dx.doi.org/10.1117/12.2536478
3. O. Voitovych, L. Kupershtein, V. Lukichov, I. Mikityuk "Multilayer Access for Database Protection" In 2018 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology, PIC S and T 2018 - Proceedings 2018, pp.474-478
4. Kupershtein L. M. The database-oriented approach to data protection in Android operation system / Kupershtein L. M., Voytovych O. P., Procopcuk S.O., Kaplun V.A. // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №1. -2018. - C. 18-22.
5. Войтович О.П., Дудатьєв А.В., Головенько В.О. Модель та засіб для виявлення фейкових облікових записів у соціальних мережах // Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Частина 1 – 2018. – № 1 Том 29 (68). – С. 112 – 119.
6. Куперштейн Л.М., Войтович О.П., Остапенко-Боженова А.В., Прокопчук С.А. Багаторівневий підхід до захисту від несанкціонованого використання додатків в операційній системі Android // Радіоелектроніка та інформатика – 2018. - №2. – С. 45-50.
7. Dudatyev A. V. , Voitovych O. P. Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційною безпекою // Радіоелектроніка, інформатика, управління - 2017 - № 1 - С. 107-114. DOI:10.15588/1607-3274-2017-1-13 101323-213838-1-SM-1(997,74kb)
8. Дудатьєв А. В. Інформаційна безпека соціотехнічних систем: Модель інформаційного впливу [Текст] / Дудатьєв А. В., Войтович О. П. // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 1. – С. 16-21.
9. O. Voitovych, L. Kupershtein, O. Shulyatitska and V. Malyushytskyy, "The authentication method in wireless sensor network based on trust model" 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kyiv, Ukraine, 2017, pp. 993-997.
10. Войтович О. П., Гурський М. В., Куперштейн Л. М., Сніговий Д. С. Засіб моніторингу для операційної системи Android // Вісник ХНУ : серія Технічні науки. - №3 (249). -2017. - C. 236-241.
11. O. Voitovych, L. Kupershtein, I. Pavlenko, "Hidden process detection for windows operating systems" In 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2017 - Proceedings 2018-January, pp. 460-464
12. Voitovych O. P. Investigation of Simple Denial-of-Service Attacks / Voitovych O. P., Baryshev Y.V., Kupershtein L.M., Kolibabchuk E.I.// Third International IEEE Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PICS&T`2016, Kharkiv, Ukraine, pp. 1-4.
13. Voitovych O. P. SQL injection prevention system / O. P. Voitovych, O. S. Yuvkovetskyi, L. M. Kupershtein // 2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), 2016 - P: 1-4
14. Neural network approach in the stroke diagnosis / L.Kupershtein, T. Martyniuk, O. Voitovych, M. Krentsin. // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). – 2016. – P. 138–141.
15. Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації [Текст] / О. П. Войтович // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2013. - № 2.
16. Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія, - № 27, - Том 2, - 2013. - С. 15-20.
17. Войтович О. П. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів / О. П. Войтович, В. О. Вітюк, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2013. - № 3. - С. 4-9.
18. Войтович, О. П. Система захисту електронних платежів на основі протоколу IPsec [Текст] / О. П. Войтович, О. А. Губернаторов // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. -Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 145-147.
19. Колесник І. С. Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства [Текст] / І. С. Колесник, А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович // Системи обробки інформації. - 2010. - Вип. 5(86). - С. 224-229.
20. Дудатьев А. В. Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах конфліктів [Текст] / А. В. Дудатьев, О. П. Войтович, І. А. Дудатьев // Вісник Інженерної академії України. – 2010. – № 2. – С. 83-88.
21. Дудатьєв А. В., Дудатьєв І. А., Войтович О. П. Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах конфліктів// Вісник інженерної академії України, - № 2, - 2010. - С. 83-88
22. Дудатьев А. В., Баришев Ю. В., Войтович О. П. Метод оцінювання безпеки інформаційних ресурсів підприємства на основі аналізу вразливостей // Вісник Хмельницького національного університету, - № 4, - 2008. - С.78-83
23. Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Дудатьєв І.А. Діагностування електромоторів в реальному часі // Радіоелектронні і комп`ютерні системи.- №1(28), 2008.-С.20-24
24. Поджаренко В. О., Кулаков П. І., Кучерук В. Ю., Севастьянов В.М., Войтович О. П. Визначення необхідної точності вимірювань контрольованих параметрів // Вісник інженерної академії України, - № 3-4, - 2008. - С. 259-263
25. Поджаренко, В. О. Визначення необхідної точності вимірювання контрольованих параметрів / В. О. Поджаренко, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, В. М. Севастьянов, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2008. - № 3 - 4. - с. 44 - 48.
26. Кучерук, В. Ю. Вибір оптимальних характеристик сенсору кутової швидкості / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2007. - № 1. - с. 72 - 76.
27. Кучерук, В. Ю. Метрологічні характеристики сенсорів кутової швидкості / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2006. - № 2 - 3. - с. 60 - 63.
28. Войтович О.П. Метод діагностування вентильних двигунів на основі нейронечітких систем // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - №4. - Ч.1, Т.1. (68) - С. 222-225.
29. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Севастьянов В.М. Оцінка достовірності моделі системи для повірки тахометрів // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Серія Автоматика, вимірювання та керування, №530, 2005, с. 110-115
30. Поджаренко В. О. Вейвлет-діагностування електричних машин [Текст] / В. О. Поджаренко, В. Ю. Кучерук, О. П. Войтович // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 2. - С. 5-11.
31. Кучерук В. Ю. Вплив внутрішніх параметрів електромотора на його вихідні характеристики [Текст] / В. Ю. Кучерук, О. П. Войтович, А. В. Поджароенко // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Серія "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація". - 2003. - № 476. - С. 10-17.
32. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Контроль якості електромоторів при їх випробовуваннях // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - №4. - С. 5-12.
33. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Поджаренко А.В. Оцінка метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Вісник ВПІ, №6, 2003, с. 117-122
34. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Поджаренко А.В. Дослідження характеристик сенсора кутової швидкості // Вісник Технологічного університету Поділля . - 2003. - №3. - Т.2. - С. 129-133.
35. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Контроль якості електромоторів під час їх випробовувань // Вісник ВПІ, №4, 2003. - с. 5-11
36. Поджаренко О.В., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Принципи побудови системи діагностування стану електричних машин за допомогою нечітких алгоритмів // Вісник Технологічного університету Поділля, №3, Том 2, 2002, с.41-45.
37. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет „Львівська політехніка"). - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка". - 2001. - №58. - С. 138 -142.
38. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Севастьянов В.М. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту, №6, 2001, с. 41-45

Тези доповідей (38)

1. Панченко Б. Д. Кібераудит в ОС ANDROID [Електронний ресурс] / Б. Д. Панченко, О. П. Войтович // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9391.
2. Михайленко Є. О. Малоресурсна автентифікація для систем IoT [Електронний ресурс] / Є. О. Михайленко, О. П. Войтович // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9770.
3. Клешня Б. М. Дослідження використання індикаторів електромагнітного випромінювання [Електронний ресурс] / Б. М. Клешня, О. П. Войтович // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9859.
4. Сухоребра А. С. Роль кібераудиту в сучасних IT-технологіях [Електронний ресурс] / А. С. Сухоребра, О. П. Войтович // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9063.
5. Захисту веб-додатку від xss-атак на основі нейронних мереж[Електронний ресурс] / Л. Куперштейн, О. Войтович, А. Буда, О. Печенюк // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30636
6. Куперштейн Леонід Аналіз загроз інформаційної безпеки в медицині [Текст] / Л. Куперштейн, О. Войтович, Я. Ясінська // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 210-211.
7. Головенько, В. О. Система виявлення фейкових облікових записів у соціальній мережі «Facebook» [Електронний ресурс] / В. О. Головенько, О. П. Войтович // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2019/paper/view/7474.
8. Островська В. М. Тролінг як засіб інформаційної війни [Електронний ресурс] / В. М. Островська, О. П. Войтович // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4071.
9. Войтович Олеся Система моніторингу соціальних мереж для виявлення емоційної тональності інформаційних мемів [Електронний ресурс] / О. Войтович, В. Островська // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22715.
10. Куперштейн Л. М. Нечіткий підхід до оцінки ризиків безпеки бездротових мереж [Електронний ресурс] / Л. М. Куперштейн, О. П. Войтович, А. Є. Татарчук // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22729.
11. Войтович О. П. Методи продидії інформаціно-психологічним операціям під час інформаційної війни [Електронний ресурс] / О. П. Войтович // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5310.
12. Микитюк І. С. Захист баз даних шляхом фрагментування користувацького доступу [Електронний ресурс] / І. С. Микитюк, О. П. Войтович // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4783.
13. Савченко К. В. Структурна схема системи захисту розумного будинку [Електронний ресурс] / К. В. Савченко, О. П. Войтович // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2736.
14. Вишньовський В. В. Програмний засіб для системи захисту розумного будинку [Електронний ресурс] / В. В. Вишньовський, О. П. Войтович // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2639.
15. Войтович О. П. Навчання виробничих технологій студентів-екологів [Текст] / О. П. Войтович // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з`їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С. 227.
16. Voitovych O. P. SQL Injection prevention system [Text] / O. P. Voitovych, O. S. Yuvkovetskyi // Тези доповідей П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – C. 82-84.
17. Voytovych O. P. Denial-of-Service attacks investigation [Text] / O. P. Voytovych, E. I. Kolibabchuk // Тези доповідей П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 74-76.
18. Войтович, О. П. Дослідження ddos-atak за 2015 рік [Текст] / О. П. Войтович, Д. М. Хомін // Тези доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», Закарпатська область, Міжгірський район, село Верхнє Студене, туристичний комплекс «Едельвейс», 24-27 лютого 2016 p. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2016. - С. 47-49.
19. Баришев Ю. В. Метод автентифікації віддалених користувачів з прив`язкою до параметрів робочих станцій [Текст] / Ю. В. Баришев, О. П. Войтович // Тези доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», Закарпатська область, Міжгірський район, село Верхнє Студене, туристичний комплекс «Едельвейс», 24-27 лютого 2016 p. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2016. - С. 30-31.
20. Войтович О. п. Класифікація вразливостей Web-ресурсів [Текст] / О. П. Войтович, О. С. Ювковецький // Матеріали статей П`ятої Міжнародної науково - практичної конференції "Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія", м. Івано - Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ : п . Голіней О. М., 2015. – С. 163-164.
21. Войтович О. П. Автоматизація фаззінгу [Текст] / О. П. Войтович, Р. В. Шашков // Матеріали статей П`ятої Міжнародної науково - практичної конференції "Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія", м. Івано - Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано - Франківськ : п . Голіней О. М., 2015. – С. 161-162.
22. Войтович О. П. Виявлення та ідентифікація DDoS-атак [Текст] / О. П. Войтович. А. І. Фесенко // Матеріали статей П`ятої Міжнародної науково - практичної конференції "Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія", м. Івано - Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано - Франківськ : п . Голіней О. М., 2015. – С. 159-160.
23. Войтович О. П. Дослідження вразливостей компонентів споживацької електроніки [Текст] / О. П. Войтович, М. О. Губрій, Р. В. Шашков // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 28-30 травня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 213-215.
24. Войтович О. П. Засіб стеганографічної передачі даних по протоколу RTF [Текст] / О. П. Войтович, Р. Є. Ніколюк // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 28-30 травня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – C. 211-212.
25. Войтович О. П. Віддалена автентифікація користувачів за допомогою QR-коду [Текст] / О. П. Войтович, Р. О. Коломієць // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 28-30 травня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 208-210.
26. Войтович О. П. Про особливості маршрутизації в системах захисту інформації на основі сенсорних мереж [Текст] / О. П. Войтович, Д. С. Пшеченко // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 28-30 травня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 206-207.
27. Войтович О. П. Особливості розслідування комп‘ютерних інцедентів на підприємствах [Текст] / О. П. Войтович // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія», м. Вінниця, 29-31 травня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 175-176.
28. Войтович, О. П. Визначення достовірності прийняття рішень в системах захисту інформації [Текст] / О. П. Войтович // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - - С. 143-144.
29. Войтович, О. П. Стеганографічний захист ключової інформації [Текст] / О. П. Войтович, П. В. Козлюк, А. І. Гладьо // Тези доповідей Третьої Міжнародної науково практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - С. 104-105.
30. Войтович О. П. Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації [Текст] / О. П. Войтович // Інформаційні технології та коп`ютерна інженерія : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19–21 травня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 259-260.
31. Дудатьєв А. В. Оцінювання та забезпечення інформаційної безпеки в умовах виникнення конфлікту [Текст] / А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – С. 108-109.
32. Войтович О. П. Система охорони периметру на базі бездротових сенсорних мереж [Текст] / О. П. Войтович, В. В. Мяснянкін // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – С. 130-131.
33. Войтович, О. П. Система безпеки підприємства, на базі бездротових сенсорних мереж [Текст] / О. П. Войтович, В. М`яснянкін // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)", м. Вінниця, 8-10 жовтня 2009 р. - Вінниця, 2009. - Ч. 2. - С. 12.
34. Дудатьев А. В. Адаптивний метод оцінювання інформаційної безпеки в умовах невизначеності [Текст] / А. В. Дудатьев, О. П. Войтович // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 15-17 травня 2007 р. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – С. 75-76.
35. Поджаренко, В. О. Дослідження метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом : Матеріали 2-ї міжнародної науково-технічної конференції / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування. – Вінниця, 2006. – с. 56 – 57.
36. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Рання діагностика електромоторів в реальному масштабі часу // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005). Тези доповідей восьмої міжнародної науково-технічної конференції. м. Вінниця, 24-27 жовтня 2005 року. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - с. 58.
37. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П. Оцінка метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2003). Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 8-11 жовтня 2003 року.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - с.53
38. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Войтович О.П., Севастьянов В.М. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2001). Тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції. м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. - с. 107